Nasza oferta

Nasza oferta

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • Przezwyciężania kryzysów i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych

 • Zaburzeń nerwicowych

 • Depresji

 • Zaburzeń osobowości

 • Zaburzeń łaknienia

 • Rozwiązywania problemów osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych

 • Diagnoza i testy psychologiczne

Oferta obejmuje:

 • Konsultacje

  Spotkanie wstępne z psychoterapeutą pozwalające określić naturę problemu i zaproponować najbardziej odpowiednią formę terapii. Koszt sesji (ewentualnie konsultacji psychologicznej) - 150 zł.

 • Indywidualna psychoterapia długoterminowa

  Podejmowana gdy problemy pacjenta wymagają długotrwałego kontaktu terapeutycznego. Celem jest wykrycie istoty konfliktów wewnętrznych, osiągnięcie wglądu we właściwą przyczynę objawów co jest jednoznaczne z usunięciem źródła choroby i prowadzi do ustąpienia objawów. Polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą jeden lub dwa razy w tygodniu

 • Psychoterapia wspierająca

  Jej celem jest pomoc pacjentowi w odzyskaniu wcześniejszej równowagi psychicznej, zredukowanie lęku i strachu w nowych sytuacjach, lepsze wykorzystanie jego zdolności adaptacyjnych. Do tej formy psychoterapii kwalifikują się pacjenci dla których z różnych względów nie jest wskazana psychoterapia wglądowa.

 • Psychoterapia grupowa

 • Współpraca ze specjalistycznymi gabinetami psychiatrycznymi

Masz pytania? Zadzwoń