Nasza oferta

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • Przezwyciężania kryzysów i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych

 • Zaburzeń nerwicowych

 • Depresji

 • Zaburzeń osobowości

 • Zaburzeń łaknienia

 • Rozwiązywania problemów osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych

 • Diagnoza i testy psychologiczne

Oferta obejmuje:

 • Konsultacje

  Spotkanie wstępne z psychoterapeutą pozwalające określić naturę problemu i zaproponować najbardziej odpowiednią formę terapii. Koszt sesji (ewentualnie konsultacji psychologicznej) – 150 zł.

 • Indywidualna psychoterapia długoterminowa

  Podejmowana gdy problemy pacjenta wymagają długotrwałego kontaktu terapeutycznego. Celem jest wykrycie istoty konfliktów wewnętrznych, osiągnięcie wglądu we właściwą przyczynę objawów co jest jednoznaczne z usunięciem źródła choroby i prowadzi do ustąpienia objawów. Polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą jeden lub dwa razy w tygodniu

 • Psychoterapia wspierająca

  Jej celem jest pomoc pacjentowi w odzyskaniu wcześniejszej równowagi psychicznej, zredukowanie lęku i strachu w nowych sytuacjach, lepsze wykorzystanie jego zdolności adaptacyjnych. Do tej formy psychoterapii kwalifikują się pacjenci dla których z różnych względów nie jest wskazana psychoterapia wglądowa.

 • Psychoterapia grupowa

 • Współpraca ze specjalistycznymi gabinetami psychiatrycznymi

Masz pytania? Zadzwoń

Leczenie

Psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia psychoanalityczna to psychoterapia, której podstawą jest psychoanalityczne rozumienie psychopatologii, czyli obrazu zaburzeń psychicznych oraz zjawisk występujących w relacji pacjent-terapeuta. Dobór technik psychoterapeutycznych uzależniony jest od typu leczonych zaburzeń.

Psychoterapia prowadzona w tej konwencji jest przede wszystkim analizą obrazu siebie i obrazu innych ludzi, jakie w trakcie życia ukształtowały się w umyśle pacjenta. Lata doświadczeń psychoanalitycznych wskazują, że zaburzenia w sposobie przeżywania samego siebie, otaczającego świata i innych osób kształtują się w związkach emocjonalnych z ważnymi dla nas osobami od pierwszych miesięcy życia. W psychoterapii usuwanie tych zaburzeń odbywa się przez związek emocjonalny pacjent-terapeuta.

Bliższych informacji na temat stosowanej przez nasz ośrodek metody leczenia można zasięgnąć w bogatej literaturze dotyczącej przedmiotu. Niektóre z pozycji dostępnych na polskim rynku to:

1. “Psychoanalityczne ABC” A. Kokoszka

2. “Psychoanalityczna metoda leczenia” B.Kilingmo

3. “To trzeba wyrazić” M.Cardinal

4. Glen. O.Gabbard: “Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna”

5. Rachel Reiland: ” Uratuj mnie”

6. David J. Wallin : “Przywiązanie w psychoterapii”

7. Otto F. Kernberg: “Związki miłosne”

8. “Kobiety Freuda” L. Appignament, J.Forrester

Zapraszamy również wszystkich, którzy chcą żyć bardziej świadomie i twórczo rozwijać umiejętności osobistego i społecznego kontaktu. Zapewniamy życzliwe i profesjonalne podejście, pracę z poszanowaniem uznawanych przez Państwa wartości oraz świadomej woli i decyzji.

Nasz zespół

Zespół terapeutyczny

mgr Dorota Cynar

Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta, (certyfikat PTPPd)

Psycholog kliniczny I stopnia, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje w Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej młodzieży oraz dorosłych w paradygmacie psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracuje z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, realizuje Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego.

mgr Jolanta Janusz-Wnuk

Psychoterapeuta, (certyfikat PTPPd)

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej w oparciu o koncepcję psychodynamiczną. Posiada doświadczenie w pracy warsztatowej oraz prowadzeniu szkoleń. Absolwentka Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jako psychoterapeuta pracuje od 1999r, głównie z dorosłymi i młodzieżą. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Lucyna Szela

Psychoterapeuta, (certyfikat PTP, PTPPd)

Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, trener I stopnia Sekcji Treningu Interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Jako psychoterapeuta pracuje od roku 1998 ,głównie z młodzieżą i z dorosłymi. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Renata Tejkowska

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz warsztatów z zakresu psychoprofilaktyki (m.in. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – świetlica socjoterapeutyczna, grupy samorozwojowe dla kobiet). Ukończyła szkolenia pogłębiające wiedzę i umiejętności m.in. Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Studium Terapii Nastolatków, Kurs Praktyk Sztuki NeuroLingwistycznego Programowania. Na co dzień pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Centrum Medycznym w Łańcucie. Posiada dyplom ukończenia czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, uprawniający do prowadzenia psychoterapii pod superwizją. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.Współpracuje z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, realizuje Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego.

mgr Dorota Senderecka

Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, specjalista terapii uzależnień. Jako psychoterapeuta pracuje od 2000 r. Prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Zajmuje się leczeniem zaburzeń osobowości metodą TFP. Od 2012 r. współprowadząca Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ukończyła również Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wiceprezes Zarządu Oddziału Wschodniego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, sekretarz Zarządu Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od dwóch kadencji, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Superwizorami zespołu są

Aby zagwarantować Państwu pomoc na wysokim poziomie praca naszego zespołu odbywa się pod stałą superwizją prowadzoną przez psychoterapeutów z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Stała superwizja jest nieodłącznym elementem psychoterapii prowadzonej w konwencji psychodynamicznej.

dr Piotr Drozdowski

Superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Magdalena Nałęcz - Nieniewska

Superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Janusz Kitrasiewicz

Superwizor Sekcji Psychoterapii i Sekcji Treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Maciej Wilk

Superwizor Sekcji Psychoterapii i Sekcji Treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Paweł Glita

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Monica Carsky

PhD Clinical Assistant Professor of Psychology in Psychiatry Weill Cornell Medical College Adjunct Assistant Professor New York University Postdoctoral Program in Psychoanalysis and Psychotherapy Faculty , Institute for Psychoanalytic Training and Research

Współpracownicy

mgr Aleksandra Ciesielska

Psycholog, Psychoterapeuta

Dyplomowany psychoterapeuta, socjoterapeuta. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, ukończyła także Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej młodzieży oraz dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Wiedzę i doświadczenie zawodowe wykorzystuje w pracy w Dziennym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży oraz w poradniach zdrowia psychicznego. Pracuje pod stałym nadzorem superwizji.

mgr Katarzyna Jakubas

Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, członek PDPd. Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej w ujęciu psychodynamiczym młodzieży i osób dorosłych oraz poradnictwie psychologicznym. Kilkunastoletnie doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Psychiatrii oraz Oddziale leczenia nerwic. Pracę terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

mgr Małgorzata Wilusz-Bester

Psycholog, Psychoterapeuta

Absolwentka Szkoły Psychpterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła również Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień. Prace swoją poddaje reguralnej superwizji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami dorosłymi.

mgr Ewa Grądzka

Psycholog, Psychoterapeuta

(certyfikat PTP)

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Centrum Leczenia Nerwic w Krośnie oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży w nurcie psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

mgr Małgorzata Drogoń

Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Posiada dyplom ukończenia czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzyżowie oraz w Centrum Leczenia Nerwic „Nerwus” w Krośnie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Studium wprowadza w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie daje uczestnikom podstawy rozumienia i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Bądźmy w kontakcie

 • Lokalizacja

  ul. Fryderyka Szopena 47, 35-001 Rzeszów