Nasz oferta


Oferujemy pomoc w zakresie:

 • przezwyciężania kryzysów i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych,
 • zaburzeń nerwicowych,
 • depresji,
 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń łaknienia,
 • rozwiązywania problemów osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych,
 • diagnoza i testy psychologiczne.
 
 

Oferta obejmuje:

 • konsultacje: spotkanie wstępne z psychoterapeutą pozwalające określić naturę problemu i zaproponować najbardziej odpowiednią formę terapii. Koszt sesji (ewentualnie konsultacji psychologicznej) - 100 zł
 • indywidualna psychoterapia długoterminowa: podejmowana gdy problemy pacjenta wymagają długotrwałego kontaktu terapeutycznego. Celem jest wykrycie istoty konfliktów wewnętrznych, osiągnięcie wglądu we właściwą przyczynę objawów co jest jednoznaczne z usunięciem źródła choroby i prowadzi do ustąpienia objawów. Polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą jeden lub dwa razy w tygodniu,
 • psychoterapia wspierająca: jej celem jest pomoc pacjentowi w odzyskaniu wcześniejszej równowagi psychicznej, zredukowanie lęku i strachu w nowych sytuacjach, lepsze wykorzystanie jego zdolności adaptacyjnych. Do tej formy psychoterapii kwalifikują się pacjenci dla których z różnych względów nie jest wskazana psychoterapia wglądowa,
 • psychoterapia grupowa,
 • współpraca ze specjalistycznymi gabinetami psychiatrycznymi.

Zapraszamy również wszystkich, którzy chcą żyć bardziej świadomie i twórczo rozwijać umiejętności osobistego i społecznego kontaktu. Zapewniamy życzliwe i profesjonalne podejście, pracę z poszanowaniem uznawanych przez Państwa wartości oraz świadomej woli i decyzji.

Leczenie


Psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia psychoanalityczna to psychoterapia, której podstawą jest psychoanalityczne rozumienie psychopatologii, czyli obrazu zaburzeń psychicznych oraz zjawisk występujących w relacji pacjent-terapeuta. Dobór technik psychoterapeutycznych uzależniony jest od typu leczonych zaburzeń.

Psychoterapia prowadzona w tej konwencji jest przede wszystkim analizą obrazu siebie i obrazu innych ludzi, jakie w trakcie życia ukształtowały się w umyśle pacjenta. Lata doświadczeń psychoanalitycznych wskazują, że zaburzenia w sposobie przeżywania samego siebie, otaczającego świata i innych osób kształtują się w związkach emocjonalnych z ważnymi dla nas osobami od pierwszych miesięcy życia. W psychoterapii usuwanie tych zaburzeń odbywa się przez związek emocjonalny pacjent-terapeuta.