Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Studium to dwuletnie szkolenie wprowadzające w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie daje uczestnikom podstawy rozumienia i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży to zdobywanie wiedzy i umiejętności w oparciu o własne doświadczenia w kontakcie z grupą oraz możliwość praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych podczas zajęć.

  • Prowadzone jest w całości w sposób praktyczny przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów,
  • uczy otwartości i empatii niezbędnych w pracy socjoterapeuty,
  • wyzwala kreatywność niezbędną w kontakcie psychologicznym z dziećmi i młodzieżą,
  • pozwala doświadczyć technik i metod psychodynamicznych,
  • umożliwia zrozumienie psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym,
  • wyposaża w wiedzę o procesie pomagania i zjawiskach zachodzących w relacji terapeutycznej,
  • tworzy kompetencję do prowadzenia konsultacji i rozmów z rodzicami,
  • kończy się uzyskaniem dyplomu Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży,
  • w trakcie zajęć wypracowywana jest wymagana liczba 450- godzin do starania się o rekomendacje trenera i do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pierwszy rok realizowany jest w Rzeszowie przez Rzeszowskie Centrum Psychoterapii, drugi rok odbywa się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Studium poprzedzone i zakończone jest Intensywnymi Treningami Wakacyjnymi w Mąchocicach Kapitulnych.

Zajęcia odbywają się w formie weekendowych zjazdów raz w miesiącu. Mają one charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz miniwykładowy. Zawartość merytoryczna kursu umożliwia opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form zajęć treningowych i warsztatowych. Ponadto daje możliwość poruszania się w obszarze diagnozy, kwalifikacji do różnych form leczenia a także uczy podstaw pracy terapeutycznej.

Organizatorem kursu jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest objęte akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Małopolskiego Kuratorium Oświaty, co umożliwia uzupełnianie ścieżki kariery do awansu zawodowego pracownikom systemu

Zapisy odbywają się za pomocą formularza znajdującego się na stronie: Rekrutacja – formularz Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 607 604 948