mgr Dorota Cynar

Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta, (certyfikat PTPPd)

+48 605 561 675


Psycholog kliniczny I stopnia, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje w Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej młodzieży oraz dorosłych w paradygmacie psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracuje z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, realizuje Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego.


mgr Jolanta Janusz-Wnuk

Psychoterapeuta, (certyfikat PTPPd)

+48 509 076 797


Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej w oparciu o koncepcję psychodynamiczną. Posiada doświadczenie w pracy warsztatowej oraz prowadzeniu szkoleń. Absolwentka Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jako psychoterapeuta pracuje od 1999r, głównie z dorosłymi i młodzieżą. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


mgr Lucyna Szela

Psychoterapeuta, (certyfikat PTP, PTPPd)

+48 606 342 023


Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, trener I stopnia Sekcji Treningu Interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Jako psychoterapeuta pracuje od roku 1998 ,głównie z młodzieżą i z dorosłymi. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


mgr Renata Tejkowska

Psychoterapeuta

+48 668 110 378


Psychoterapeuta, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz warsztatów z zakresu psychoprofilaktyki (m.in. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - świetlica socjoterapeutyczna, grupy samorozwojowe dla kobiet). Ukończyła szkolenia pogłębiające wiedzę i umiejętności m.in. Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Studium Terapii Nastolatków, Kurs Praktyk Sztuki NeuroLingwistycznego Programowania. Na co dzień pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Centrum Medycznym w Łańcucie. Posiada dyplom ukończenia czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, uprawniający do prowadzenia psychoterapii pod superwizją. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.Współpracuje z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, realizuje Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego.


mgr Dorota Senderecka

Psycholog, Psychoterapeuta

+48 607 604 948


Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, specjalista terapii uzależnień. Jako psychoterapeuta pracuje od 2000 r. Prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Zajmuje się leczeniem zaburzeń osobowości metodą TFP. Od 2012 r. współprowadząca Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ukończyła również Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wiceprezes Zarządu Oddziału Wschodniego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, sekretarz Zarządu Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od dwóch kadencji, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Aby zagwarantować Państwu pomoc na wysokim poziomie praca naszego zespołu odbywa się pod stałą superwizją prowadzoną przez psychoterapeutów z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Stała superwizja jest nieodłącznym elementem psychoterapii prowadzonej w konwencji psychodynamicznej.


dr Piotr Drozdowski


Superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


mgr Magdalena Nałęcz - Nieniewska


Superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


mgr Janusz Kitrasiewicz


Superwizor Sekcji Psychoterapii i Sekcji Treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


mgr Maciej Wilk


Superwizor Sekcji Psychoterapii i Sekcji Treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


mgr Paweł Glita


Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Aleksandra Ciesielska

Psycholog, Psychoterapeuta

+48 691 379 401


Dyplomowany psychoterapeuta, socjoterapeuta. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, ukończyła także Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej młodzieży oraz dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Wiedzę i doświadczenie zawodowe wykorzystuje w pracy w Dziennym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży oraz w poradniach zdrowia psychicznego. Pracuje pod stałym nadzorem superwizji.


mgr Katarzyna Jakubas

Psycholog, Psychoterapeuta

+48 502 168 721


Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, członek PDPd. Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej w ujęciu psychodynamiczym młodzieży i osób dorosłych oraz poradnictwie psychologicznym. Kilkunastoletnie doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Psychiatrii oraz Oddziale leczenia nerwic. Pracę terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.


mgr Małgorzata Wilusz-Bester

Psycholog, Psychoterapeuta

+48 500 868 807


Absolwentka Szkoły Psychpterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła również Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień. Prace swoją poddaje reguralnej superwizji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami dorosłymi.